COVID-19 LIVE όλες οι εξελίξεις

ΑΡΘΡΑ ΓΝΩΜΗΣ

8.5000 ‘καυτές’ υποθέσεις φοροδιαφυγής στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ! Θα καταφέρουν να πιάσουν το ‘μαύρο χρήμα’, που διακινούν ξεδιάντροπα οι λίγοι και ισχυροί του πλούτου στην Ελλάδα;


Πρόκειται για υποθέσεις που αφορούν το διάστημα των ετών 2016-2020 και οι οποίες ελέγχονται στο πλαίσιο της διακίνησης «μαύρου χρήματος».

«Ηλεκτρονικά οδοφράγματα» στη φοροδιαφυγή και στο «μαύρο χρήμα» με «hi – tech» εργαλεία και τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, στήνει η ΑΑΔΕ καθώς 8.500 φάκελοι με βαριές υποθέσεις φοροδιαφυγής έχουν μεταβιβαστεί για περαιτέρω έρευνα στην Αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Πρόκειται για υποθέσεις που αφορούν το διάστημα των ετών 2016-2020 και οι οποίες ελέγχονται στο πλαίσιο της διακίνησης «μαύρου χρήματος» καθώς το συνολικό ποσό στο οποίο αφορούν ξεπερνά τα 14 δισ. ευρώ ή το 7% του ΑΕΠ.

Το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης έγινε με την διακήρυξη του έργου που θα υλοποιηθεί με τη συνδρομή του Ταμείου Ανάκαμψης. Σημειώνεται ότι πολλές χώρες στην Ε.Ε. χρησιμοποιούν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, με τα αποτελέσματα να είναι εντυπωσιακά. Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι το νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης θα εφαρμοσθεί στο σύνολο της φορολογίας καθώς θα καλύπτει περιπτώσεις απάτης στο φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ, σε δασμούς , ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ενδοομιλικές απάτες κ.λ.π.

Το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να αντλεί δεδομένα από μία τεράστια δεξαμενή πληροφοριών και στοιχείων για τα εισοδήματα, την ακίνητη και κινητή περιουσία, τις δαπάνες, τις συναλλαγές, τις τραπεζικές και χρηματιστηριακές κινήσεις.

Με αυτό τον τρόπο οι αρμόδιες υπηρεσίες θα έχουν πλήρη εικόνα για την εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση των υπόχρεων αλλά και του οικονομικού προφίλ των επιχειρήσεων αντιπαραβάλλοντας αυτά τα δεδομένα με τις δηλώσεις που έχουν υποβάλλει στην εφορία όπου και θα διαπιστώνεται αν είναι ειλικρινείς ή αποκρύπτουν φορολογητέα ύλη.

Παράλληλα σε συνεργασία με το προσωπικό της ΑΑΔΕ θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν διάφορες περιπτώσεις χρήσης με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης ως προς την είσπραξη δημοσίων εσόδων, τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης, την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, της απάτης και της αισχροκέρδειας.

Ενδεικτικά με την υλοποίηση του έργου θα καλυφθούν:

• Η διασύνδεση με τα πληροφοριακά συστήματα του ελέγχου: Παροχή δεδομένων για την υλοποίηση έμμεσων τεχνικών ελέγχων και ελεγκτικών διασταυρωτικών επαληθεύσεων

• Η ανάλυση δεδομένων για σκοπούς στόχευσης ελέγχων: Άντληση και ανάλυση δεδομένων της ΑΑΔΕ σε συνδυασμό με δεδομένα από εξωτερικές πηγές (παγκόσμιο ιστός, κοινωνικά δίκτυα, ανοιχτά δεδομένα κλπ.) για την αποδοτικότερη επικαιροποίηση ανάλυσης κινδύνων στη στόχευση και προτεραιοποίηση των ελέγχων, σε συμφωνία και προς επίτευξη των στόχων του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου της ΑΑΔΕ

• Η έγκαιρη ανίχνευση περιστατικών φοροδιαφυγής: Ανίχνευση σε πραγματικό χρόνο ύποπτων περιστατικών φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου

• Η ανακάλυψη δυναμικών σχέσεων μεταξύ των φορολογουμένων: Όπως έχει αποδειχτεί από εφαρμογές άλλων ευρωπαϊκών χωρών είναι πολύ σημαντικό βήμα για την εύρεση απάτης και φοροδιαφυγής

• Η κατηγοριοποίηση φορολογουμένων: Κατηγοριοποίηση της αναμενόμενης συμπεριφοράς φορολογουμένων πχ στρατηγικός κακοπληρωτής, πιθανότητα φοροδιαφυγής κλπ.

• Το profiling φορολογουμένων: Εύρεση μη εμφανών ομοιοτήτων μεταξύ των φορολογουμένων όπως προκύπτουν μετά από δημογραφική, οικονομική και συμπεριφορική ανάλυση του συνόλου του πληθυσμού των φορολογουμένων. Χρησιμοποιείται στην εκτίμηση κινδύνου και σε άλλες περιπτώσεις χρήσης

• Η εκτίμηση ρίσκου και αξιολόγηση κινδύνου: Αξιολόγηση των φορολογουμένων ως προς το ρίσκο μη πληρωμής

• Η πρόβλεψη εσόδων και οφειλών: Πρόβλεψη εσόδων και οφειλών συνολικά και ανά φορολογούμενο ή ανά ΔΟΥ, ανά γεωγραφική περιοχή, ανά επάγγελμα, ή οποιαδήποτε άλλη διάσταση βάση των ιστορικών στοιχείων συμπεριφοράς των φορολογουμένων

Όπως αναφέρεται στη διακήρυξη το έργο θα συμβάλλει στην επίτευξη των παρακάτω στρατηγικών στόχων:

• Διασφάλιση ακεραιότητας του φορολογικού συστήματος ενθαρρύνοντας συμμόρφωση προς το φορολογικό κώδικα. Προκειμένου η πλειονότητα των φορολογουμένων να συμμορφώνεται στο φορολογικό κώδικα, θα πρέπει να υιοθετηθούν καινοτόμες διαδικασίες που θα εντοπίζουν αυτόματα και θα επιλύουν δυνητική μη συμμόρφωση

• Ευελιξία, αποτελεσματικότητα και ασφάλεια λειτουργίας και δεδομένων. Η αποτελεσματική λειτουργία σε μοντέρνες υποδομές αποτελούν θεμέλιο ενός σταθερού, αξιόπιστου οργανισμού και μιας βιώσιμης υπηρεσίας με δυνατότητας επιβολής κανόνων. Ο εξορθολογισμός και η απλοποίηση των διαδικασιών έχουν στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων και βελτίωση της επιστασίας των φοροδοτικών πόρων

• Συμβολή στην οργάνωση της ΑΑΔΕ, αποτελώντας το μοναδικό σημείο άντλησης και επεξεργασίας δεδομένων και παροχής αναφορών

• Προηγμένη πρόσβαση σε πληροφορία, δυνατότητα υποβοηθούμενης ανάλυσης αποφάσεων και βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων. Στόχος είναι η χρήση δεδομένων στη λήψη αποφάσεων με όσο το δυνατό πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων. Προηγμένη διαχείριση του κύκλου ζωής των δεδομένων – από τη συλλογή, αποθήκευση, πρόσβαση, ανάλυση επιτρέποντας αποτελεσματικότερη και διαφανέστερη εφαρμογή

• Καλλιέργεια ευέλικτου, έμπειρου και επαρκώς εξοπλισμένου προσωπικού. Ήδη οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ μοιράζονται μια κουλτούρα εκτίμησης της καινοτομίας, ενθαρρύνουν τις νέες προοπτικές και καλωσορίζουν τη διαφορετικότητα. Στόχος της ΑΑΔΕ είναι η δημιουργία ευκαιριών επιμόρφωσης και αυτό-βελτίωσης, η αξιοποίηση των ταλέντων στις νέες τεχνολογίες και η διορατικότητα ως προς τις μελλοντικές ανάγκες

• Συνεργασία με εξωτερικούς φορείς. Η συνεργασία με εξωτερικούς φορείς, ως προς την ανταλλαγή δεδομένων, επιτρέπει τον εμπλουτισμό των πληροφοριών των φορολογουμένων και κατά συνέπεια τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η συνεργασία για άντληση δεδομένων και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών βελτιώνει την εμπειρία των φορολογουμένων κατά τις συναλλαγές τους με τη φορολογική Αρχή και αναδεικνύει στοιχεία της φορολογικής τους συμπεριφοράς που δεν είναι προφανή.

Back to top button