ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Απίστευτο: Ο δήμος Μεγαρέων δίνει προίκα σε κοπέλες για γάμο! – Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η ανακοίνωση του δήμου Μεγαρέων σύμφωνα με την οποία προσφέρει…προίκα σε κοπέλες για γάμο!

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου, δέκα κορασίδες (ναι αυτή η λέξη χρησιμοποιήθηκε!) που θα κάνουν αίτηση και θα πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις θα λάβουν το ποσό των 500 ευρώ για να ξεκινήσουν τη ζωή τους με το ταίρι τους.

Δείτε την ανακοίνωση του δήμου:

«Ο αείμνηστος συμπολίτης, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΥΛ. ΓΚΙΝΗΣ από χρόνια, είχε δωρίσει στο Δήμο Μεγαρέων κάποια ακίνητα, τα οποία ύστερα από σειρά διαδικασιών εκποιήθηκαν και με τα χρήματα αυτά και τους τόκους μέσω του “Ιδρύματος ΓΚΙΝΗ” γινόταν από παλιότερα ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΗ Κορασίδων σύμφωνα με την επιθυμία του διαθέτη.

Πρόεδρος του Ιδρύματος είναι ο εκάστοτε Δήμαρχος. Έτσι λοιπόν κι εφέτος αποφασίστηκε από το “Ίδρυμα ΓΚΙΝΗ” να γίνει, ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΗ μέχρι δέκα (10) Κορασίδων, με προτεραιότητα στις Ορφανές και για το θέμα αυτό γνωστοποιείται από το Δήμο Μεγαρέων στις ενδιαφερόμενες , να υποβάλλουν αρμοδίως σχετική αίτηση, σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ο Πρόεδρος του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Κληροδότημα Αθανασίου Στυλ. Γκίνη» και Δήμαρχος Μεγαρέων, κ. Γρηγόρης Σταμούλης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι:

Κατά το τρέχον έτος 2023 θα γίνει προικοδότηση μέχρι δέκα (10) κορασίδων του Δήμου Μεγαρέων δια καταθέσεως σε λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα του χρηματικού ποσού των 500 €, μετά την προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γάμου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Οργανισμού Διοικήσεως και Λειτουργίας του Ιδρύματος (ΦΕΚ 131/5-6-1979 τ. Α).

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής έχουν κορασίδες, το ετήσιο εισόδημα των οποίων δεν ξεπερνά τις 5.712,00 €, χωρίς περιουσιακή κατάσταση, άγαμες, δημότισσες Δήμου Μεγαρέων, ηλικίας 15-40 ετών (γεννηθείσες κατά τα έτη 1983-2008). Πληρουμένων των παραπάνω προϋποθέσεων προτεραιότητα θα επιδειχθεί στις ορφανές κορασίδες.

Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων θα υποβάλλονται στο Γραφείο Δημάρχου από τις 7/11/2023 έως τις 7/12/2023.

Κατά την υποβολή των αιτήσεών τους οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να υποβάλλουν συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. Για νέες άνω των 18 ετών

Αίτηση συμμετοχής που παρέχεται στον Δήμο Μεγαρέων
Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (δεν το προσκομίζετε, ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας)
Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας
Εκκαθαριστικό σημείωμα των δύο τελευταίων ετών της κορασίδος και των γονέων
Ε9

Β. Για νέες 15-18 ετών

Αίτηση συμμετοχής που παρέχεται στον Δήμο Μεγαρέων και υποβάλλεται από τον γονέα
Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (δεν το προσκομίζετε, ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας)
Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας
Εκκαθαριστικό σημείωμα των δύο τελευταίων ετών των γονέων του
ανηλίκου
Ε9 των γονέων του ανηλίκου»

Δείτε την ανάρτηση

Back to top button