ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Εύσημα αλλά και σύσταση για συνέχιση μεταρρυθμίσεων από ΔΝΤ – Προβλέπει ανάπτυξη 2,5% φέτος και 2% το 2024

Ανάκαμψη της οικονομίας σε επίπεδα υψηλότερα από αυτά προ της πανδημίας, σημαντική μείωση του χρέους και βελτίωση της λειτουργίας και της κερδοφορίας των τραπεζών, καταγράφει το ΔΝΤ στα συμπεράσματα της αξιολόγησης του με βάση το άρθρο iV.

Η ομάδα του ΔΝΤ στην έκθεσή της προβλέπει ανάπτυξη 2,5% για φέτος αλλά είναι πιο συντηρητική από το ΥΠΕΘΟ για το 2024 προβλέποντας ανάπτυξη 2%. Η ανάπτυξη, σύμφωνα με το Ταμείο, θα προέλθει από τη συνεχιζόμενη αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης η οποία -όπως σημειώνεται- ήταν ανθεκτική παρά την άνοδο του πληθωρισμού και την άνοδο των επενδύσεων μέσω και της αξιοποίησης των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τονίζεται μάλιστα το γεγονός ότι η Ελλάδα πετυχαίνει υψηλούς αναπτυξιακούς ρυθμούς φέτος (περίπου 2,5% για το πρώτο εξάμηνο του χρόνου) παρά τις καταστροφές που προκάλεσαν οι πρόσφατες πλημμύρες.

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα σημειώνεται ότι μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, λόγω του δημογραφικού προβλήματος, η ανάπτυξη θα υποχωρήσει περίπου στο 1,3 %.

Εύσημα για το κυνήγι της φοροδιαφυγής
Στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων το Ταμείο δίνει επίσης εύσημα για τις προσπάθειες των αρχών για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, συμπεριλαμβανομένων των στοχευμένων μεταρρυθμίσεων για τους αυτοαπασχολούμενους. Οι συνεχείς προσπάθειες για την προώθηση των ψηφιακών συναλλαγών και για τον εξορθολογισμό των φορολογικών κινήτρων θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της είσπραξης εσόδων. Δεδομένης της προγραμματισμένης μεγάλης επένδυσης στο πλαίσιο του Ταμείο Ανάκαμψης, το πλαίσιο διαχείρισης των δημοσίων επενδύσεων θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω.

Ωστόσο, το ΔΝΤ καταγράφει και την προώθηση κομβικών αλλαγών όπως ο εκσυγχρονισμός της εργατικής νομοθεσίας και των γραφείων ανεργίας, τη βελτίωση της λειτουργίας μέσω της διασύνδεσης των δημοσίων υπηρεσιών αλλά και την αυξημένη δράση της Επιτροπής Ανταγωνισμού που συνέβαλαν στην ανταγωνιστικότητα της αγοράς.

Πληθωρισμός

Το Ταμείο προβλέπει ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα θα υποχωρήσει στο 2% το 2025. Ωστόσο σημειώνει ότι πιο συχνά ακραία κλιματικά φαινόμενα θα μπορούσαν να διαταράξουν τον τουρισμό και τις συνολικές δραστηριότητες. Αντίθετα, η επιτάχυνση των φιλόδοξων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, σε συνδυασμό με τις ισχυρότερες από τις αναμενόμενες αντιδράσεις της αγοράς στην αναβάθμιση της επενδυτικής βαθμίδας, θα μπορούσε να βελτιώσει περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξης. Ο πληθωρισμός θα μπορούσε να παραμείνει υψηλός ως αποτέλεσμα των κλυδωνισμών που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες καθώς και των εγχώριων πιέσεων από τις πρόσφατες και αναμενόμενες αυξήσεις μισθών και συντάξεων.

Τράπεζες

Εύσημα και για τη βελτίωση του τραπεζικού συστήματος με την εφαρμογή των κατάλληλων πολιτικών που εφαρμόστηκαν δίνει το ΔΝΤ. Σημειώνεται ότι η ποιότητα του ενεργητικού βελτιώθηκε περαιτέρω, με τον δείκτη ΜΕΔ να μειώνεται κάτω από 5 τοις εκατό το δεύτερο τρίμηνο του 2023 στις 4 μεγάλες εμπορικές τράπεζες, υποστηριζόμενη από συνεχείς τιτλοποιήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος “Ηρακλής”. Ο χαμηλότερος δείκτης ΜΕΔ, σε συνδυασμό με τα υψηλότερα καθαρά περιθώρια επιτοκίου, συνέβαλε σε ισχυρή ανάκαμψη των κερδών των τραπεζών, ενισχύοντας την κεφαλαιακή επάρκεια. Εν μέσω συνεχιζόμενων εισροών καταθέσεων, λόγω ισχυρής ανάπτυξης, το τραπεζικό σύστημα διατήρησε επίσης σημαντικά αποθέματα ρευστότητας, παρά τις σημαντικές αποπληρωμές των στοχευμένων πράξεων μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ (TLTRO).

Οι προτάσεις

Στις προτάσεις του το ΔΝΤ σημειώνει ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η συνετή δημοσιονομική πολιτική με την παραγωγή πρωτογενών πλεοανασμάτων, με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Μάλιστα υπογραμμίζει τους στόχους της Κυβέρνησης για πρωτογενές πλεόνασμα 1,1% του ΑΕΠ φέτος και πάνω από 2% μεσοπρόθεσμα το οποίο όπως τονίζεται θα βοηθήσει την ταχύτερη αποκλιμάκωση του χρέους.

Προτείνει επίσης την επιτάχυνση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης, καθώς και την παροχή κινήτρων με στόχο τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην αγορά εργασίας των νέων και των γυναικών για την ταχύτερη μείωση της ανεργίας.

Back to top button