ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η φοροδιαφυγή “λύνει και δένει”: 7 στις 10 εταιρείες δηλώνουν ζημιές ή κέρδη ίσα με τον… μισθό του ανειδίκευτου εργάτη

“Φτωχοί” οι αυτοαπασχολούμενοι, “φτωχές” και οι εταιρείες στην Ελλάδα.

Αν πιστέψει κανείς το περιεχόμενο των φορολογικών δηλώσεων θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι εκτός από το 70% των αυτοαπασχολούμενων που δουλεύουν για αποδοχές ίσες με το εισόδημα του ανειδίκευτου εργάτη, το ίδιο συμβαίνει και στον κόσμο των επιχειρήσεων.

Το 51,82% των νομικών προσώπων -ανώνυμες εταιρείες, ΙΚΕ και ΕΠΕ- είναι συστηματικά ζημιογόνες, ένα επιπλέον 12,16% δεν παράγουν κανένα κέρδος και ένα 9% δηλώνει κέρδη όχι μεγαλύτερα από 10.000 ευρώ. Όσο απίστευτο και αν φαίνεται, το ελληνικό επιχειρείν ουσιαστικά απαρτίζεται από 30.199 επιχειρήσεις -είναι η μία στις τέσσερις- που δηλώνουν κέρδη άνω των 10.000 ευρώ.

Ίδια εικόνα και στις λεγόμενες οικογενειακές επιχειρήσεις (προσωπικές εταιρείες δηλαδή ΟΕ και ΕΕ). Το 47,24% παράγει ζημιές, το 7% δεν δηλώνει κανένα κέρδος και το 14,37% έχει κέρδος μέχρι 10.000 ευρώ τον χρόνο. Μένει το 31,38% των προσωπικών εταιρειών να πληρώνουν ουσιαστικά όλους τους φόρους.

Τι δείχνουν αυτά τα στοιχεία; Το πρόβλημα της φοροδιαφυγής είναι γενικευμένο στην Ελλάδα. Πέρα από την απόκρυψη εσόδων, γίνεται ευρύτατη χρήση των δαπανών προκειμένου να ψαλιδιστούν τα φορολογητέα κέρδη. Είναι αποκαλυπτικό το γεγονός ότι τα νομικά πρόσωπα, ενώ μοιράζονται έσοδα 265 δισ. ευρώ, τελικώς καταλήγουν να πληρώνουν 3 δισ. ευρώ φόρους, καθώς τα κέρδη τους δεν είναι περισσότερα από 11-12 δισ. ευρώ τον χρόνο.

Ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα για τις επιχειρήσεις δεν θα υπάρξει όπως θα συμβεί με τις ατομικές επιχειρήσεις. Αυτό που θα υπάρξει, είναι μια νομοθετική ρύθμιση που θα “στοχεύει” σε όσους δηλώνουν συστηματικά ζημιές. Αν έχουν αρνητικό αποτέλεσμα για περισσότερες από τρεις χρήσεις και δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την κάλυψη των ζημιών (π.χ με αύξηση κεφαλαίου κλπ) τότε θα ενεργοποιούνται οι λεγόμενες έμμεσες τεχνικές ελέγχου ώστε να γίνεται υπολογισμός των φορολογητέων κερδών και με τα κριτήρια της εφορίας (σ.σ. είναι η πρακτική που υιοθετείται στους φορολογικούς ελέγχους όταν δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία στα βιβλία των επιχειρήσεων).

Δεδομένου ότι από το 2024 θα λογίζεται ως επαγγελματική δαπάνη μόνο ότι εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό σύστημα Mydata, υπάρχει η ελπίδα ότι θα περιοριστεί και η αξία των επαγγελματικών δαπανών. Σήμερα, οποιοσδήποτε μπορεί να εγγράψει ό,τι θέλει στο βιβλίο εσόδων – εξόδων, ποντάροντας στο ότι σε μια χώρα με 735.000 αυτοαπασχολούμενους, 110.000 νομικά πρόσωπα και άλλες τόσες προσωπικές εταιρείες, ο έλεγχος θα αργήσει πολύ να χτυπήσει την πόρτα.

Η κατανομή των επιχειρήσεων με βάση τη συμμετοχή τους στα φορολογικά βάρη, έχει ως εξής:
1. Ανώνυμες εταιρείες, ΕΠΕ και ΙΚΕ (νομικά πρόσωπα)

· Δηλώνουν ζημιές: 57983 εταιρείες ή το 51,82% του συνόλου

· Δηλώνουν μηδενικά κέρδη: 13612 εταιρείες ή το 12,16% του συνόλου

· Δηλώνουν κέρδη έως 10.000 ευρώ: 10.107 εταιρείες ή το 9,03% του συνόλου

· Δηλώνουν κέρδη άνω των 10.000 ευρώ: 30199 εταιρείες ή το 26,99% του συνόλου

2. Προσωπικές εταιρείες (ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες)

· Δηλώνουν ζημιές: 52436 εταιρείες ή το 47,24% του συνόλου

· Δηλώνουν μηδενικά κέρδη: 7780 εταιρείες ή το 7,01% του συνόλου

· Δηλώνουν κέρδη έως 10.000 ευρώ: 15952 εταιρείες ή το 14,37% του συνόλου και

· Δηλώνουν κέρδη άνω των 10.000 ευρώ: 34825 εταιρείες ή το 31,38% του συνόλου

Back to top button