Καθημερινό φαινόμενο αποτελούν σε ολόκληρο τον κόσμο ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως στη δυτική Αυστραλία όπου ο τροπικός κυκλώνας με το όνομα «Ντάλια» είχε αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας ηλεκτρικής καταιγίδας, φαινόμενο που προκαλείται όταν η συσσώρευση στατικού ηλεκτρισμού κερδίζει τη φυσική αντίσταση που προβάλει ο ατμοσφαιρικός αέρας στη δίοδο ενός ηλεκτρικού ρεύματος και όταν ο αέρας είναι ξηρός, τότε η αντίσταση είναι μεγάλη, αλλά όταν περιέχει υδροσταγόνες όπως γίνεται στην περίπτωση του κυκλώνα, αναπτύσσεται τάση 10 εκατομμυρίων βολτ που προκαλεί την ηλεκτρική εκκένωση…