ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σοκ: 4 χρόνια ήξεραν για τα προβλήματα που προκλήθηκαν στο ΟΑΚΑ λόγω εγκατάλειψης και αδιαφορούσαν!

Άρον – άρον έκλεισε το ΟΑΚΑ και το ποδηλατοδρόμιο λόγω προβλημάτων στατικότητας στο στέγαστρο Καλατράβα. Η είδηση, όμως, για όσους γνωρίζουν δεν ήταν «βόμβα» αλλά κάτι το αναμενόμενο, με τη διαφορά ότι η απόφαση για το κλείσιμο του ΟΑΚΑ άργησε 4 χρόνια, ενώ εκ θαύματος με τόσα παιχνίδια και χιλιάδες ανθρώπουθς μέσα στο γήπεδο δεν είχαμε κάποια νέα εθνική τραγωδία.

Ειδικότερα, το 2019, η κυβέρνηση της ΝΔ ζήτησε έκθεση από το υπουργείο Υποδομών που παραδόθηκε το επόμενο έτος. Η έκθεση διαπίστωνε σειρά προβλημάτων στο στέγαστρο τα οποία έπρεπε να αντιμετωπιστούν άμεσα, αλλά όλα έμειναν στο… συρτάρι.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του 2019 και του 2020 από την μελέτη που είχε το Υποδομών εντοπίστηκαν τεράστια προβλήματα στις εγκαταστάσεις και πολύ μεγαλύτερα από του αναμενόμενου.

Μάλιστα το υπουργείο Υποδομών ενέκρινε την 4η παράταση (δίμηνη – μέχρι τις 28-11-2020) της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της από 12-07-2019 Σύμβασης για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών υποστήριξης της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) όσο αφορά:

Στον έλεγχο του φακέλου συντήρησης των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, στον έλεγχο στατικής επάρκειας του διαζώματος του κεντρικού σταδίου του ΟΑΚΑ που παρουσίασε ταλαντώσεις και στην προετοιμασία του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης μελέτης των επικείμενων εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης των εγκαταστάσεων.

Η αναθέτουσα αρχή έδωσε την παράταση αναγνωρίζοντας ότι δεν ευθύνεται η ανάδοχος εταιρεία (Σ. Σταθόπουλος – Κ. Φάρρος Δομή Α.Ε.) και χωρίς μεταβολή του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου.

Στην ίδια απόφαση εντοπίστηκαν προβλήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και ιδιαίτερης διαχείρισης, για τα οποία ο ανάδοχος σύμβουλος θα συγκεντρώσει τα απαραίτητα υποστηρικτικά στοιχεία και θα συνδράμει στην αντιμετώπισή τους. Επίσης προέκυψε ότι πολλά θέματα που αφορούν στη σύνταξη του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων της Σύμβασης μελέτης δεν εμπίπτουν στις τυποποιημένες κατηγορίες μελετών και θα απαιτηθεί από μέρους του επιπρόσθετος χρόνος.

Στο ΟΑΚΑ αναφερόταν και η 7η έκθεση για την αξιολόγηση της χώρας σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας της Κομισιόν. Η μεταφορά του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ (ΕΕΣΥΠ) σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ελλάδας προς τους δανειστές της έπρεπε να γίνει στο τέλος του 2018, προκειμένου να εκπονηθεί σχέδιο για την αξιοποίησή του.

Όπως σημειώνεται στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η υπόθεση ΟΑΚΑ «αποδεικνύεται πολύ περίπλοκη καθώς εμπλέκονται πολλοί φορείς», ενώ στη συνέχεια περιγράφεται η ανάγκη επισκευής των εγκαταστάσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το περιουσιακό στοιχείο θα διατεθεί σε ικανοποιητική κατάσταση.

Και ενώ η συγκεκριμένη έκθεση κατέληγε στο ότι τα προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά την αναγνώριση των εγκαταστάσεων είναι μεγαλύτερα του αναμενόμενου και αφορούσαν πλήθος διαφορετικών και ετερόκλητων κατηγοριών (στατικά, οικοδομικά, ηλεκτρομηχανολογικά κλπ.) η κυβέρνηση το 2021 το μετέτρεψε σε αθλητικό αστικό πάρκο της Αθήνας, ενώ άφησε όλα αυτά τα χρόνια να διεξάγονται κανονικά τα παιχνίδια.

Δείτε σχετικό βίντεο

Αναλυτικά ολόκληρο το ιστορικό

Στις 12-07-2019 υπογράφηκε μεταξύ της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών και της εταιρείας «Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΦΑΡΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΕ» η σχετική σύμβαση. Η συνολική προθεσμία περαίωσης ήταν τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασης αυτής εφόσον απαιτηθεί.

Η εταιρεία «Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΦΑΡΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ήταν μειοδότρια, καθώς κατέθεσε την πιο συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής, η οποία ανερχόταν στο ποσό των 132.500 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, με ποσοστό έκπτωσης 7,99%.

Αρχικά δόθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της από 12-07-2019 Σύμβασης μέχρι τις 28-01-2020.

Στο τέλος του 2019 αποφασίστηκε ότι η ισχύς της σύμβασης με την συγκεκριμένη εταιρεία , συνεχίζεται μέχρι την παραλαβή του αντικειμένου της

Στις 12-03-2020 δόθηκε 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της Σύμβασης μέχρι τις 28-05-2020.

Στις 21-05-2020 δόθηκε 3η παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης .

Ωστόσο στις 11-09-2020 με έγγραφο της αναδόχου εταιρείας, αιτείται 4η παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του αντικειμένου των υπηρεσιών Συμβούλου κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως τις 28-11-2020.

Το αίτημα της αναδόχου έγινε δεκτό, καθώς:

Με το από 06-08-2020 έγγραφό του ο Σύμβουλος υπέβαλε το τεύχος της Τεχνικής Έκθεσης αναγνώρισης εγκαταστάσεων ΟΑΚΑ και εντοπισμού προβλημάτων προς έγκριση. Ωστόσο εκκρεμούν παρατηρήσεις για τη συμπλήρωσή του.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν εξαιτίας του Covid 19 επηρεάσθηκε ουσιωδώς το πρόγραμμα των επί τόπου αυτοψιών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο του 2020.

Ο όγκος και η φύση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν κατά την αναγνώριση των εγκαταστάσεων ήταν μεγαλύτερα του αναμενόμενου και αφορούσαν πλήθος διαφορετικών και ετερόκλητων κατηγοριών

Από την έρευνα του Συμβούλου προέκυψε ότι πολλά θέματα που αφορούν στη σύνταξη του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων της Σύμβασης μελέτης δεν εμπίπτουν στις τυποποιημένες κατηγορίες μελετών και θα απαιτηθεί από μέρους του επιπρόσθετος χρόνος.

Είναι δυνατή η παράταση της συμβατικής προθεσμία, δεδομένου ότι οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της Αναδόχου και δεν μεταβάλλεται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο.

Φτάνοντας στο σήμερα η διοίκηση του ΟΑΚΑ ανακοίνωσε ότι οι εγκαταστάσεις κλείνουν καθλως έκθεση του ΤΑΙΠΕΔ αποκάλυψε τεράστιο πρόβλημα στη στατικότητα των δύο στεγάστρων «Καλατράβα».

Το ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου, είχε ανακοινώσει τον Απρίλιο ότι γινόταν έλεγχος των μεταλλικών κατασκευών «Καλατράβα» στο συγκρότημα του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ) έπειτα από σχετικό διαγωνισμό που διενήργησε η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (Project Preparation Facility) του Ταμείου για λογαριασμό του Υφυπουργείου Αθλητισμού και του ΟΑΚΑ.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορούσε σε υπηρεσίες επιθεώρησης και ελέγχου των μεταλλικών κατασκευών και πολυκαρβονικών φύλλων επικάλυψης των εξής κατασκευών του ΟΑΚΑ:

Του στεγάστρου του Κεντρικού Σταδίου.
Του στεγάστρου του Ποδηλατοδρομίου.
Των δύο εισόδων.
Του Τείχους των Εθνών
Της Αγοράς.
Σκοπός του ελέγχου, ο οποίος έγινε από εξειδικευμένα τεχνικά συνεργεία, είναι να εντοπιστούν τυχόν προβλήματα που μπορεί ενδεικτικά να αφορούν σε διαβρώσεις, αποφλοιώσεις σε βαφές, προβλήματα σε συγκολλήσεις, προβλήματα σε κοχλιώσεις, αναρτήρες, κλπ. σε στοιχεία των μεταλλικών κατασκευών που χρήζουν αντιμετώπισης, συντήρησης και αποκατάστασης, καθώς και σε προβλήματα στα πολυκαρβονικά φύλλα, στις βάσεις στήριξης τους και στα υλικά στεγανοποίησης και σφράγισης αυτών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΟΑΚΑ

«Στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Αθλητισμού, του ΟΑΚΑ και του ΤΑΪΠΕΔ για το έργο «Ανακαίνιση Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών», παρελήφθη Μελέτη για την εκτεταμένη επιθεώρηση των μεταλλικών κατασκευών Καλατράβα και των πολυκαρβονικών των Στεγάστρων των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ.

Στη Μελέτη αναφέρεται ότι οι μεταλλικές κατασκευές του Στεγάστρου του Κεντρικού Σταδίου και του Ποδηλατοδρομίου δεν ανταποκρίνονται στα κανονιστικά επιτρεπόμενα επίπεδα στατικής επάρκειας.

Με βάση τα παραπάνω και με αίσθημα ευθύνης, αναστέλλεται από σήμερα κάθε αθλητική και πολιτιστική δραστηριότητα στο Κεντρικό Στάδιο και στο Ποδηλατοδρόμιο.

Θα ακολουθήσει τάχιστα και δεύτερη Μελέτη, προκειμένου να ερευνηθούν διεξοδικότερα και να επιβεβαιωθούν ή όχι τα στοιχεία της σημερινής Μελέτης.

Συμμεριζόμαστε την αναστάτωση στην αθλητική οικογένεια, όμως είναι κατανοητό ότι πρέπει να λειτουργήσουμε με μοναδικό γνώμονα την ασφάλεια αθλητών, αθλουμένων και φιλάθλων».

 

Back to top button